x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   20. איזה חלק?
איתא בגמרא מסכת סנהדרין: "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא". ולכאורה קשה, שאל רבי ישראל מאיר הכהן, בעל ה"חפץ חיים", הרי במסכת מגילה (דף כח) אמרו חז"ל: "כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא", והרי לכל ישראל יש חלק בעולם הבא ומדוע אמרו שדוקא הלומד הלכות ומקיים מצוות יש לו חלק לעולם הבא?
 
אלא, אמר ה"חפץ חיים", הדבר מוסבר על פי משל לעשיר גדול שערך חתונה לבנו, שלח העשיר שליח מיוחד לרב העיר כדי להזמינו לחתונה. כאשר הגיע הרב לחתונה, יצא העשיר לקראתו והובילו אחר כבוד לשבת ב"מזרח", שם הניח לפניו ממבחר המאכל והמשקה שבחתונה.
 
עני אחד, אף הוא מתושבי העיר, הגיע לאזניו דבר החתונה המפוארת ומיהר אל האולם. דחק ונכנס ואיש לא התיחס אליו והזמינו לשבת... ישב העני בפינה, וכיבד את עצמו בקצת משיירי המאכלים שנותרו...
 
אמת- סיים החפץ חיים- כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא! אבל תלוי איזה חלק, אינו דומה חלקו של זה העמל בתורה ומצוות לזה שאינו.

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל