x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   3. התבוננות
עלינו להכיר טובה גדולה ועצומה להשם יתברך, על כל הטובות הגדולות ועל כל הניסים והנפלאות שהשם יתברך עושה עימנו בכל רגע ורגע ובכל יום ויום. להודות לו על כל נשימה ונשימה, על השמש הזורחת, על כל הצבעים והקולות וההנאות הקטנות והגדולות שאנו חווים. להודות לו שברא אותנו ובחר בנו להיות בניו וגם את כל העולם כולו עם כל אשר בו ברא במיוחד בשביל כל אחד מאיתנו.
לצערנו, רוב הזמן, עקב טרדות החיים, והקשיים שאנו עוברים, אין לנו זמן לראות ולהתבונן בכך, ההיפך הוא הנכון, אנו מתמקדים בדברים השליליים ואף מגדילים ומעצימים אותם.
 
עלינו לדבוק בתורת 'אזמרה' של רבינו, לראות את הנקודות הטובות שבנו ובאחרים, לראות את הדברים הטובים שיש לנו בחיים, להגדיל אותם, להעצים אותם, עד שליבנו יתמלא בהכרת תודה אין-סופית לבורא יתברך, ואז גם נוכל להודות לו בפה מלא ובשמחה עצומה.
 
השם יתברך יודע תעלומות ומכיר כל נשמה ונשמה בצורה פרטית מרגע בריאתה, ויודע ומרגיש כל מה שעובר עליה בכל רגע ורגע, מוביל אותה הדיוק בדרך המתאימה והנכונה לה לשם יעודה הנצחי.
 
רוב הזמן אנו שוכחים זאת, ומפנים את כל ליבנו מוחנו וזמננו לטרדות החיים. על כן העיצה החשובה מכל, כמו שאומר רבנו, שנעצור, שניקח פסק זמן בכל יום, שנתחיל להתבונן,נתחיל לראות את כל החסד האין-סופי שסובב אותנו, נתחיל להרגיש את עצם החיים, להתייחס גם אל עצמנו ואל הפנימיות שלנו. אם נהיה כל היום עסוקים רק במאורעות החיים הסובבות אותנו, לא נוכל להגיע אף פעם אל האור הגנוז השוכן בלבנו.
 
עלינו לעצור, להתנתק מדי פעם, להתרומם מעל כל מאורעות החיים, לזכור את יעודנו ואת התכלית שלשמה הגענו לעום ולהתחבר אל מקור החיים האמיתי והנצחי.
 

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל