x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   3. התחדשות
כשהרצונות והכיסופים שלנו הם בלא גבול להשם יתברך, רק אז נוכל למשוך על עצמינו את האור האלוקי שיאיר בנפשנו פנימה. עלינו לחפש את התשובה עד שנמצא אותם, בנחישות בעקביות בסבלנות ובהתמדה והעיקר שלא נרפה מהרצון.
 
גם אם לפעמים הכל נסתר מעינינו ונראה לנו כאילו אנו יגעים לריק, אנו צריכים לאחוז תמיד באמונה, שכל רצון טוב, כל מחשבה וכל תנועה אינם נאבדים לעולם.
 
ברוב הימים וברוב הרצונות והכיסופים, תיפתח לנו הדלת, ונראה שכל מה ששאפנו אליו וחיפשנו אחריו, נמצא עמוק בתוכינו, אצלנו ובפנימיותנו. אז ימלא פינו תודה והודאה ונראה שהכל היה כדאי והכל היה לטובה.
 
השמחה וראיית הנקודות הטובות הם המפתחות של חיינו, עלינו לצפות תמיד לטוב ביותר, לראות את הטוב ולהאמין בו. גם אם אין הדברים מסתדרים תמיד על פי רצוננו, עלינו לגעת ולהאמין, שיש מי שעושה הכל עבורנו בצורה הטובה ביותר.
 
כאשר אנו שמחים, אנו מרוממים את עצמנו ואת כל הנשמות הסובבות אותנו, מפיחים בהם תקווה ומעניקים להם חיים. לצערנו רוב העולם היום שקוע בשלילי, חסופים למאורעות נגררים אחר התוהו.
 
לא כן בני העלייה, אלו אשר חפצים באור, חפצים להיטיב לכל, להם יש יעוד יש להם מטרה להאיר את העולם, מחובתם להתנתק מכל המקורות השליליים, להתחבר אל הטוב ולהפיץ את האור.
 
העולם אינו יכול להתקיים, לולא אותם נשמות, אשר דבוקות באור החיים ומושכות להם ולעולם כולו את אורו יתברך, על כל אחד מאיתנו לרצות ולכסוף להיות מאותם אלו הנשמות שעליהם עומד העולם.
 
                                                      
 
 
 

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל