x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   4. השוטה והליצן
השוטה והליצן
בעיר אחת היה שוטה מפורסם. פעם אחת התעורר הרצון בלב אחד מליצני העיר לעורר צחוק בקרב חבריו, ומשום כך הודיע להם כי עוד היום יקפוץ השוטה לתוך הביצה המצויה ליד העיר.
מה עשה? בא הליצן אל אותו שוטה וכיבדו בכל מיני מתיקה עד שקנה את ליבו, לאחר מכן הציע לאותו שוטה כי ילכו יחדיו לטייל מעט מחוץ לעיר.
כאשר קרבו אל הביצה אמר הליצן: סוד גדול יש לי לגלות לך אבל תחילה הבטח לי כי לא תגלה לאיש...
הבטיח השוטה.
המכיר אתה את הביצה הגדולה? שאל הליצן.
ודאי – ענה השוטה – אבל שמעתי כי היא עמוקה מאד וטובענית.
אין זה נכון – אמר הליצן – ולא זו בלבד אלא דע לך כי בביצה פנימה טמון אוצר גדול...
אמנם, המשיך הליצן, בתחילה יש פס דק של בוץ אבל אם נקפוץ נעבור את הפס ונזכה באןצר הגדול...
האמין השוטה לדבריו וכאשר הגיעו אל שפת הביצה קפץ השוטה ונחת היישר לתוך הבוץ הטובעני.
הצילו! – צעק השוטה – הוצא אותי מכאן!
לא ולא – אמר הליצן – יודע אתה כמה טרחתי עד שהכנסתי אותך אל הבוץ... קודם כל אקרא לכל חברי שיראו אותך שוקע עד צוואר או אז ימלאו את פיהם שחוק אחר כך אוציא אותך...
כן הוא גם הנמשל – אמר ה"חפץ חיים" – כך היא דרכו של היצר הרע – בתחילה מפתה את האדם בפיתויי שווא, ואף נותן לו מתנות יפות ושאר דברים המושכים את הלב, אולם כאשר האדם מתפתה – שוקע הוא בבוץ, אז עומד היצר הרע וממלא את פיו בשחוק גדול...
 


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל