x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   5. סחורתו של מי טובה יותר?
סחורתו של מי טובה יותר?
סוחר בדים אחד נסע לעיר הגדולה כדי לקנות בדים אצל הסיטונאים שבעיר. נכנס הסוחר אצל סיטונאי אחד וראה בחנותו בדים יפים להפליא.
אמור נא לי – שאל הסוחר את הסיטונאי – אמנם יפים הם הבדים, אולם כיצד מה טיבם? האם עמידים הם לאורך ימים?
את זאת – אמר הסיטונאי – ניתן לברר בקלות, אתן לך שמות של שלושה אנשים אשר תפרו חליפות בגדים מבדים אלה. שאל נא אותם ושמע מה יאמרו לך.
שמע הסוחר לעצת הסיטונאי, ואכן השלושה היללו פה אחד את הבדים והודיעו כי הם מרוצים מאד מאד.
בדרכו חזרה סר הסוחר אל חנות נוספת אשר גם בה היו בדים נאים מאד. סיפר הסוחר לבעל החנות את המוצאות אותו.
מזלך הטוב שנכנסת אלי – אמר בעל החנות – דע לך כי אותו סיטונאי הוא נוכל ידוע! אמנם מסר לך שמות שלשה אנשים שספרו לך בשבח הבד, אולם מתי הם תפרו את חליפותיהם? לפני שבוע או עשרה ימים?... אם היית שואל אנשים שקנו את הבד לפני חצי שנה היית שומע מהם את האמת כי הצבע דהה והבד מתפורר... והחליפות, לא תואר ולא הדר להם...
ואילו אני – המשיך בעל החנות – אני אתן לך שמות אנשים שקנו אצלי בד לפני שנה ויותר! וכאשר תשמע את אשר בפיהם תבין כמה סחורתי משובחת.
כן הוא גם הנמשל – אמר המגיד מדובנא – היצר הרע מפתה את האדם בהנאות שווא של העולם הזה ואכן פעמים מתפתה האדם ושומע כמה הנאות אלה נפלאות, ואולם מה נותר מהן לאחר רגע? מאומה! לעומת זאת עצת היצר הטוב היא לעסוק בתורה ובמצוות, עצה זו קיימת לעולם ועד, והשכר – נצח נצחים!


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל