x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   6. ביטול זמן
ביטול זמן
פעמים רבות – אמר רבי ישראל מאיר הכהן בעל ה"חפץ חיים" – מבטל היצר הרע את זמנו של האדם בכל מיני טענות ומטלות שונות ומשונות, ובלבד שלא יעסוק בתורה. משל למה הדבר דומה? לסוחר אחד שנסע ליריד כדי לקנות סחורה. היריד התקיים בארץ רחוקה מאד, ולשם כך היה על הסוחר לעזוב את ביתו לימים רבים.
אל לכם להצטער – אמר הסוחר לבני ביתו – אמנם לא אהיה בבית זמן רב, ובודאי אתגעגע אליכם, אולם הזמן יעבור, ובעזרת ה' אשוב הביתה. לא אתעכב אף רגע מיותר אחד.
ארז הסוחר את חפציו ונסע ליריד.
לאחר נסיעה ארוכה הגיע הסוחר ליריד, ובלא לבזבז זמן החל מיד לעסוק במסחר.
באחד הדוכנים פוגש הוא בידיד וותיק שלא ראהו זמן רב. אחרי ברכות השלום ושמחת הפגישה המחודשת, הציע הידיד לסוחר שיסעו יחד למקום שקט, וישבו שם יום או יומיים כדי להחליף ביניהם חוויות מזמנים עברו.
איני יכול – אמר הסוחר – וכי בשביל לדבר שיחות בטלות עזבתי את בני משפחתי? וכי בשביל שעשוע נסעתי מרחק כה רב? מיד כאשר אסיים את עסקי אמהר ואשוב לביתי!
כן הוא הנמשל – אמר ה"חפץ חיים" – אדם בא לעולם הזה רק כדי לקיים מצוות ומעשים טובים כרצון הבורא יתברך, והנה מופיע היצר הרע ומנסה לפתות את האדם לבזבז מזמנו היקר מכל בדברי הבל. לכן – סיים ה"חפץ חיים" – על כל אדם לומר ליצר הרע כפי שאמר הסוחר לידידו: האם כדי לעסוק בדברי שטות באתי לעולם הזה? אל לך לנסות לשכנע אותי לבזבז את זמני היקר!


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל