x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   7. מי היה האורח
מי היה האורח?
יהודי אחד התפרנס מאכסניה קטנה שעמדה על אם הדרך העולה לעיר הגדולה. מפעם לפעם היו פוקדים את האכסניה הלך בודד או שיירה – שם סעדו את ליבם, נחו מעמל הדרך, והמשיכו בדרכם.
פעם אחת העלילו על היהודי עלילת שווא כאילו פשע נגד המדינה, ונקבע זמן למשפטו. יודעי דבר לחשו לו כי על אשמה כגון זו אחת דתו להיכלא בצינוק לשארית ימיו.
יעצו לו אוהביו כי ייסע אל עיר הבירה, שם יושב הקיסר, וינסה ככל אשר יוכל להתקבל ולשטוח את טענותיו לפניו. הקיסר – כך אמרו ידידיו – הוא איש אמת, ובוודאי יוציא את הצדק לאור.
ומי לידי יתקע – אמר האכסנאי – כי אוכל להתקרב אפילו אל הארמון, והרי הארמון מוקף במשמר הקיסר?
עליך לנסות – אמרו ידידיו.
מנהגו של הקיסר היה ללבוש בגדי איכר פשוט מפעם לפעם, ולהסתובב בין המון העם – כך שמע את הלך הרוח והבין את דעת הבריות.
באחת הפעמים הזדמן הקיסר המחופש אל האכסניה של היהודי – שם קיבל מזון ומשקה וישן על הארץ כאחד העם הפשוטים.
לאחר זמן נודע לאכסנאי מי היה אורחו, וכאשר נודע הדבר אחז בראשו וצעק: אבוי לי ואבוי לנפשי! הקיסר היה כאן בביתי, והייתי יכול לבקש שיציל את נפשי...
כן הוא גם הנמשל – אמר ה"חפץ חיים" – כל אדם יכול בעולם הזה להתקרב אל מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהרי הוא מצוי בינותינו, ויש לנצל את השעה ולהתקרב, שאם לא כן – בעולם הבא שוב לא יהיה הדבר אפשרי...


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל