x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   8. הכספת
הכספת
עשיר אחד סבל מנדודי שנה קשים. בכל לילה היה עולה על יצועו כשדאגה מכרסמת בלבו ולא נותנת לו מנוח.
מהי אותה דאגה?
עשיר זה עסק במסחר ביהלומים ובאבנים טובות, ומטבע הדברים החזיק בביתו תדיר אוצר עצום של אבנים יקרות וכן שטרות כסף רבים במזומן. אמנם – כך חשב העשיר – כספי ואוצרי טמונים בכספת גדולה וחזקה, אולם מה יהיה חלילה אם יכנס אל הבית גזלן ויאיים עלי שאפתח את הכספת? מה אעשה אז?
מחשבה זו הטרידה אותו מאד, וכך הסתובב מצד אל צד ולא היה יכול להירדם...
לילה אחד קפץ העשיר בשמחה וחשב: יש פתרון!
מה עשה? הזמין אל ביתו מומחה לכספות, וזה התקין בתוך הכספת דופן כפול – בתוכו הטמין את רוב רכושו, ובכספת עצמה השאיר מעט מזומנים ומספר אבנים זולות...
אם יבוא חלילה גנב – חשב העשיר – ימצא רק את מקצת הכסף, והשאר הרי טמון בבטחה.
מני אז ישן העשיר שנת ישרים...
כעשיר הזה – אמר הצדיק רבי חיים ממונקאטש – כן צריכה להיות הנהגת האדם בעבודת ה', שכן אם יעבוד אדם את בוראו בפרסום גדול עלול חס ושלום לבוא לידי גאווה או שייתנו בו הבריות "עין הרע", על כן את רוב רובה של עבודת ה' יש להצניע מעין כל, ורק מעט שבמעט מותר לגלות לרבים...


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל