x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   9. ההמצאה
ההמצאה
בעיר אחת חי בעל מפעל לבדים ואריגים שעלה בידו להמציא סוג של בד חדש ומשובח בעל מגע רך ונעים ומראה משובב לב.
המצאה זו פרשה לה כנפיים, ומכל קצוות הארץ צבאו רבים על פתח המפעל ברצותם לקנות את הבד החדש, אולם הביקוש עלה בהרבה על ההיצע.
אמנם היו רבים אשר העדיפו את בדיהם הישנים והטובים, אולם מאחר ולא רצו להיחשב כ"מיושנים" רכשו את הבד החדיש ותפרו ממנו בגדים חדשים.
למעשה – אמר המגיד מדובנא – כאשר רואים קבוצת אנשים אשר לבושים בבגדים העשויים מהבד החדש – אין לדעת מי באמת נהנה מההמצאה ומי לובשם מאונס.
ישנה דרך אחת לברר את הדבר – כאשר ייפגשו האנשים בממציא הבד חלקם ייגשו ויידחקו כדי לתת לו תודה על המצאתו, ואף יספרו לו כמה מרוצים הם מן הבד – אנשים אלה אכן באמת מרוצים.
לעומתם יהיו כאלה אשר יחמיצו פנים, וינהגו בו בזלזול, ואם יעלה בידם אף ינזפו בו על אשר בגללו נגזר עליהם להוציא ממון רב מכיסם. אנשים אלה שייכים לקבוצה השניה...
כדוגמת שתי קבוצות אלה – אמר המגיד – כן גם בני האדם ניכרים בעבודת ה': יש אשר מקיימים מצוות מיראת שמים ומאהבת הבורא יתברך, ויש המקיימים כ"מצוות אנשים מלומדה" כדי "לצאת ידי חובה". אין להבחין ביניהם אלא רק כאשר מקיים האדם את המצוות – אם הוא מקיימם מתוך שמחה והתלהבות ומחפש להדר בהן ככל האפשר, הרי הוא מן אוהבי ה' האמתיים, ואם לאו...


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל