התקשרות לצדיק

פורום כללי בו תוכלו לכתוב כל דבר הקשור לברסלב ולרבינו לשוחח ולדון

התקשרות לצדיק

הודעהעל ידי EMONA501 » ד' יולי 13, 2016 11:03 pm

בס" ד ליל חמישי ח תמוז התשעו

התקשרות לצדיק

אחרי שרבנו אמר שהוא פעל על אנשיו שלעברות שלהם לא יהיו ידים ורלגיים כלומר שלא יהיה להם שום הרגש מהעוון אלא רק חרטה וצער ולא ימשכו עצמם כלל אחר העוונות וכו' אם כן מה שנשאר ליצר הרע כדי להפיל אותנו חלילה זה בעצם לשבש לנו את הדעת ברבנו כדי שנבין לא נכון את הדברים ואז במקום לתת את הכח במקום הנכון אנחנו סתם מוציאים אנרגיה מיותרת על דברים שרבנו בכלל לא ציוה עליהם וזה כמובן מעייף אותנו לא מספק אותנו ומערער את האמון שלנו בצדיק ואז הבעל דבר תוקף בנו במצב בו אנו חשופים וחלושים ומפיל אותנו בעברות שהמטרה העיקרית שלהם היא רק הייאוש העצבות והמרה שחורה רח"ל.
לכן עלינו להיות מאוד מקצועניים ומיומנים בדברי רבה"ק ולא לעוות מהכתוב בספריו אלא ללכת בהם ולדובקה בהם ולא לסור מהם ימין ושמאל.
אחד מהדברים שרובנו נופלים בהם, כלומר אחד מהדברים שהבעל דבר הצליח כבר לעוות לרובנו את הדעת זה בעצם המושג של התקשרות לצדיק, אם נעשה משעל עם בין אנ"ש את השאלה הפשוטה, מהי התקשרות לצדיק? אנחנו נשמע מגוון רחב של תשובות כאשר המשותף לכולם זה מושג אחר שנקרא 'עבודות קשות' כי על פי רוב נשמע מכולם תשובות דומות כגון: התקשרות זה לקיים את כל העצות של הצדיק, התקשרות זה שיא הביטול לצדיק, התקשרות זה לבא לקיבוץ בראש השנה, וכן אם נשאל כל מיני ברסלבים הם אתה מקושר לצדיק נוכל לשמוע הרבה את התשובה, הלואי ואני יהיה חסיד ברסלב, הלואי ואני יזכה להיות באמת מקושר לצדיק וכו'....
אבל האמת היא שבכל התשובות האלו יש אמת רק שזה אמת שצריכים להשליך לארץ, כי לכל מידה ומידה ולכל תכלית ותכלית יש מידה גבוה יותר ותכלית גבוה יותר ואין לדבר סוף כי לגדולתו יתברך אין חקר, ולכן העיקר הוא להצמד לדרגה שבה אתה נמצא עכשיו וממנה לעלות לשלב הבא מבלי לקפץ ישר למדרגה הגבוה כי ממה נפשך או שתיפול ממנה בהקדם ואז תרגיש ירידה רצינית או שאפילו אם תגיע למדרגה שאתה רוצה עדין לא התחלת בעבודת הבורא כי לגדולתו אין חקר ולא עליך המלאכה לגמור ולכן אין טעם ישר לקפוץ למעלה מהיכולות שלנו כדי להיחשב מקושרים לצדיק.
ונסביר:
המילה התקשרות היא משורש אותיות קשר, קשר בעצם זה חיבור בין שני קצוות, לוקחים שני חבלים ועושים בניהם קשר ואז שני החבלים מקבלים משמעות של חבל אחד.
שאני מתקשר לחבר שלי לטלפון אז מה שקורה זה בעצם ששני קווים מתחברים ואז אנחנו יכולים לשוחח ביננו, וכן בקשר חיצוני בלי קו טלפון כאשר אני אומר על משהו שאנחנו בקשר זה אומר שיש בנינו חיבור יש ביננו קו שמחבר אותנו אחד לשני בדיוק כמו שיש בין בני זוג ובין הורים לילדים יש בניהם קשר, יש בניהם חיבור וכו'.
רבנו בליקוטי מוהר"ן תורה קל"ה מגלה לנו במילים פשוטות מהי התקשרות לצדיק בעצם במילה אחת רבנו מגדיר את המושג המדהים הזה שכל התיקון שלנו ושל כל הנלווים לנו ושל כל העולמות כולם תלויים בו:
אהבה
אהבה שאוהב את הצדיק זה נקרא התקשרות לצדיק, כי אהבה היא קשר היא עושה את החיבור בין אדם לחברו ובין איש לאשתו ובין הורים לילדיהם וכו' וכן בכל תחום כאשר יש אהבה יש חיבור ולהיפך כאשר יש שנאה יש פירוד.
ככל שאהבתנו לצדיק גדולה יותר כן גם התקשרותנו גדולה יותר, כי האהבה קושרת ביננו, אך החידוש הוא שרבנו כבר מזמן גילה לנו כמה הוא אוהב אותנו שאמר שלכל אחד מאנשיו יש לו מקום אצלו בלב וכן אמר מה לכם לדאוג מאחר שאני הולך לפניכם וכו'.
נמצא שמצד רבנו אנחנו ודאי קשורים אליו בעצם זה שאנחנו מקורבים אליו, והחידוש הוא שאפילו מספיק האמונה בלבד שמאמינים בצדיק אפילו אם לא מקיימים את דבריו רק מאמינים בו בלבד מגלה רבנו בתורה קכט זה מועיל מאוד לעבודת השם, על אחת כמה וכמה אם זוכים לקיים כמה מעצותיו הקדושות וכל המוסיף מוסיפים לו, נמצא שמצד רבנו אנחנו מקושרים היטב
מה שנשאר זה להחזיר בחזרה אהבה לצדיק ואז הקשר יותר חזק כאשר הוא בא משני הצדדים, ולכן אומרים חז"ל שקשה זיווגו של אדם יותר מקריעת ים סוף, כי קריעת ים סוף אומנם זה מעל הטבע לקרוע את הים ל12 גזרים ולהעביר בו את כל בני ישראל גברים נשים וטף זה מדהים והיה קשה מאוד לשכנע את הים להקרע עד שראה ארונו של יוסף ומשה הכה עליו וכו' וכו' כידוע, אך זה פחות קשה מזיווגו של אדם משום שבקריעת ים סוף היה צריך לגרום פירוד לקרוע את הים שהיה שלם לגזרים, אבל בזיווג של האדם צריכים לגרום חיבור, לקחת שני הפכים ולחבר בניהם, כלמר צריך ששניהם ירצו זה את זה ולא מספיק שיהיה חיבור רק מאחד מהם, ולכן יש קושי גדול למצא התאמה מושלמת כזו ששני הצדדים ישמחו אחד בשל חברו.
לכן כאשר אנו אוהבים את רבנו ומאמינים בכוחו זה כבר מכתיר אותנו בכבוד הגדול להיקרא 'חסיד ברסלב' 'תלמיד רבנו' 'מקושר לצדיק' אנ"ש וכו' משום שעיקר הקשר לצדיק זה אהבה שיאהב את הצדיק, וכל שאר ההנהגות והעצות והביטול וכו' זה בגדר תוספת קדושה אך זה לא מעקב חלילה מהיותנו קשורים לצדיק.
לפני עשרות שנים בזמן רבי אברהם ב"ר נחמן מטולשין היה זה בשיאה של הקמת מדינת ישראל כאשר שלטו הציונים בתוקף ועוז ורצו לעקור כל סממן יהדות מישראל, ובמגביל היה אותו דבר בארצות הקרות של רוסיה ואוקראינה וכו' ששלטו הקומוניסטים הארורים ימח שמם וזכרם הרע שנלחמו קשות לעקור את היהדות מעל אדמתם, והיה ראב"ן עולה מידי שנה לקיבוץ בראש השנה כי היה זה זמן האסף העם והיה מרבה עליהם דיבורים לעלות לארץ הקודש למען ינצלו מהקומונסטים הרשעים ואמר להם כי אם ישארו באומן לא יישאר מהם זכר של יהדות מילדהם וכו'
חלק מהטענות שאנ"ש הצליפו בראב"ן היה שאמרו לו וכי מה אתה רוצה לעקור אותנו ממקור חיותנו מהציון הקדוש של רבנו? אך ראב"ן חלק עליהם ואמר להם שאדרבה בארץ ישראל שם עיקר הארת הצדיק ומשם תתקשרו לצדיק ביתר שאת ויתר עוז, אך לצערנו הרבה לא הקשיבו לו ואיבדו את משפחתם ברוסיה כמעט בבחינת אחד מהם לא נותר השם יצילנו וכשאמרו לראב"ן והרי יש בארץ ישראל את הציונים וכי מה ההבדל בניהם לקומוניסטים? אמר להם ראב"ן מאחר וזה ארץ ישראל והיא אוכלת יושביה היא לא תיתן כח לטומאה לגבור בבחינת מעט מעט אגרשנו מפניך אבל בארץ העמים כח הטומאה גדול כמו רוח סערה שאי אפשר לעמוד כנגדה רח"ל.
וכן עוד מעשה היה עם אנ"ש שלא הסכימו להדפיס את ההגהות של רבי צדוק הכהן מלובלין על ספר המידות בטענה שהוא לא מקושר לרבנו, ועל כך גער בהם ראב"ן שטעות בידם מאחר והוא אוהב את רבנו ומעריך את רבנו ולכן עשה הגהות וציונים על ספרי רבנו וכי למה לא להדפיס וכו' והפטיר עליהם ראב"ן את מה שאמר רבנו שלפעמים האב שהוא למיד שלי מונע מבנו לבא אלי, כי על פי רוב המניעות שיש על רבנו הם דוקא מאנ"ש בעצמם (על פי אחד ממכתבי ראב"ן מובאים בסוף ספר כוכבי אור של מהדורת משך הנחל)
משני המעשיות האלה אנו רואים שהקשר לצדיק זה לא דוקא להיות בציון שלו או להיקרא חסיד ברסלב, התקשרות לצדיק זה אהבה לצדיק, וככל שאתה אוהב את הצדיק יותר אתה בעצם מקושר אליו יותר ממילא אתה תרצה מעצמיך להיות מבוטל יותר ולקיים את כל דבריו יותר ולקיים את כל עצותיו יותר ולהיקרא על שמו ולקשר עצמיך אליו בכל תפילה וכו' וכו'
אבל לא לשכוח את המפתח הראשי שזו האהבה לצדיק, וכל השאר זה בגדר תוספות קדושה! אבל חלילה לא להחשיב את עצמנו מקושרים לצדיק בגלל שאנחנו לא בוכים לילה שלם ביערות ומלאים דליים של דמעות וכו' כי זה סתם הטעיה שהבעל דבר רוצה להכניס בליבנו כדי שנעבוד קשה על מושג שהוא מוטעה, הוא רוצה שנשבור את השיניים שלנו רוב חיינו כדי לזכות לתואר שניתן לזכות בו במשפט אחד בלבד:

"רבי נחמן מברסלב אני אוהב אותך"!!

[ b]בהצלחה לכולנו[/b]
EMONA501
 
הודעות: 3
הצטרף: א' יולי 10, 2016 11:24 pm

חזור אל פורום ברסלב כללי

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ואורח אחד

cron