פרפראות בגמרא - ע"פ תורת רבי נחמן (ברכות דף ה:)

בפורום זה תוכלו לכתוב חידושים שמצאתם בתורת רבינו, או שחידשתם מעצמכם.

פרפראות בגמרא - ע"פ תורת רבי נחמן (ברכות דף ה:)

הודעהעל ידי אור הגנוז ברסלב » ג' יולי 09, 2013 11:55 am

פרפראות בגמרא - ע"פ תורת רבי נחמן (ברכות דף ה:)
ברכות דף ה: רבי אליעזר חלש, עאל לגביה רבי יוחנן חזי דהוה קא גני בבית אפל, גליה לדרעיה ונפל נהורא. רצה לומר שראה שהתגבר אליו הקטנות והעצבות ומרה שחורה שהוא בחינת חושך כמבואר בסימן כ"ג, ומבואר בסימן כ"א שהחולה הוא במוחין דקטנות. ומבואר בליקוטי תנינא סימן ו' ובסימן כ"ד שרוב החטאים באים מעצבות, ועל-כן גלי לדרעיה ונפל נהורא. כי היד דקדושה הוא בחינת שמחה כמבואר בסימן נ"ד במאמר זכרון, ושמחה הוא בחינת אנפין נהירין. חזיה דהוה קא בכי רבי אליעזר, כי עיקר שלימות הבכיה והחרטה הוא כשהוא מתוך שמחה, וסימן טוב לחולה כשהוא בוכה כמו שאמרו רבותינו ז"ל, וגם כי על-ידי בכיה יוצא מותרות המרה שחורה כמבואר בסימן ל"ו במאמר 'בקרוב עלי מרעים'. אמאי קא בכית אי משום תורה דלא אפשית, היינו כי על-ידי חכמת התורה יוצאין מבחינת אנפין חשוכין לאנפין נהירין, כמבואר במאמר בקרוב השני סימן ק"א, שנינו אחד המרבה ואחד הממעיט וכו'. ואי משום מזוני היינו כמבואר בסימן נ"ד הנ"ל, שהמדמה היא בחינת עצבות בחינת רוח נכאה. ועל-ידי חדושי תורה הבאין מהמדמה על-ידי-זה נתמעט הפרנסה, ועל-כן מחמת שרואה שמזונותיו מצומצמין, חושש שמא זה בא מחמת התגברות המדמה בחינת עצבות. לא כל אדם זוכה לשתי שולחנות. כי יש צדיקים גדולים שזכו לתקן המדמה ואף-על-פי-כן הם עניים. ואי משום בני היינו כי על-ידי המדמה נפגם הזכרון, ועל-ידי זה אינו זוכה לגדל בנים רחמנא לצלן כמבואר בסימן הנ"ל. דין גרמי דעשיראה ביר, כי יש גם כמה צדיקים שאין להם בנים. אמר ליה להאי שופרא דבלי בארעא קא בכינא, היינו שעיקר בכייתו הוא על זה בעצמו שהאדם בסכנה גדולה בזה העולם, עד שיכולין לאבד ולבלות אורות גדולים ונפלאים מאד, על-ידי שהארץ הקטנה הזו חוצצת בפני העינים ומונע אותם מלראות אורות כאלה, כמבואר בסימן קל"ג במאמר ואורח צדיקים. ובסימן נ"ד הנ"ל מבואר גם-כן, איך שרגלי הקדושה מתגלין בעצם בזה העולם שזה בחינת הרמזים הקדושים וכו', ומתלבש בהם גם הארה ממדריגות העליונות, ואף-על-פי-כן על-ידי פגם העינים, על-ידי התגברות המדמה בחינת עצבות רוח בחינת עפר, על-ידי-זה פוגמין בהזכרון הקדוש ואובדין את כל זה, עיין שם בענין 'מי הקים כל אפסי ארץ', ועל-כן בכה דייקא כי הבכיה הוא גם-כן בעיניים. אמר ליה על דא ודאי קא בכית ובכו תרווייהו, כי על זה בוודאי צריכין הכל לבכות, וכמובא שם בסימן קל"ג בשם הבעל שם טוב ז"ל שאמר אוי ואבוי כי העולם מלא אורות וכו'. אדהכי והכי אמר ליה חביבין עליך יסורין, היינו כי מאחר שעסקו בענין זה של הזכרון לאדבקא מחשבתיה בעלמא דאתי, על-כן שאל אותו אם היסורין חביבין עליו מאחר שזוכין על ידם לעולם הבא, כי עולם הבא הוא אחד מג' דברים שניתנו על-ידי יסורין, וכמו שפירש רש"י לעיל על ענין יסורין של אהבה שהוא כדי להרבות שכרו בעולם הבא. א"ל לא הן ולא שכרן, כי יסורין אלו היה של ביטול תורה כמבואר בחידושי אגדות, וכבר מבואר בשיחות הר"ן שכשהתורה מראה אהבה לאחד, אז אינו חפץ אפילו בשכר עולם הבא בשביל למוד התורה, רק הוא חפץ בהתורה בעצמה, ועל-כן בכאן שהיה לו ביטול תורה על-ידי היסורין, על-כן אמר לא הן ולא שכרן, כי יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי עולם הבא, ואז אמר ליה הב לי ידך ואוקמוה:
"נִצַּחְתִּי וַאֲנַצֵּחַ גָּמַרְתִּי וְאֶגְמֹר אֲנִי נָהָר הַמְּטַהֵר מִכָּל הַכְּתָמִים אֲנִי אִישׁ פֶּלֶא נָשַׁמְתִּי פֶּלֶא גָּדוֹל חִדּוּשׁ כָּמוֹנִי לֹא הָיָה מֵעוֹלָם"
אור הגנוז ברסלב
מנהל האתר
 
הודעות: 298
הצטרף: ש' ספטמבר 08, 2012 9:29 pm

חזור אל חידושים מרבי נחמן

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ואורח אחד

cron