פרפראות בגמרא - ע"פ תורת רבי נחמן (מנחות דף מ"ג)

בפורום זה תוכלו לכתוב חידושים שמצאתם בתורת רבינו, או שחידשתם מעצמכם.

פרפראות בגמרא - ע"פ תורת רבי נחמן (מנחות דף מ"ג)

הודעהעל ידי אור הגנוז ברסלב » ג' יולי 09, 2013 12:04 pm

פרפראות בגמרא - ע"פ תורת רבי נחמן (מנחות דף מ"ג)

מסכת מנחות דף מ"ג וראיתם אותו וזכרתם ראה מצוה זו וזכור מצוה אחרת התלוי' בה ואיזו זו ק"ש דתנן מאימתי קורין וכו' כי על-ידי ציצית זוכין לאמונה שזה עיקר ענין ק"ש תניא אידך וראיתם אותו וכו' ראה מצוה זו וזכור מצוה אחרת הסמוכה לה ואיזה זו כלאים דכתיב לא תלבש שעטנז וכו' גדילים תעשה לך כי הלבושין הן בחינת צדק בחינת צדק לבשתי ואמונה אתקריאת כך אתחבר בה אמת שהוא בחינת אור הציצית שדם בחינת כולה זרע אמת ואמונה הוא בחינת עוז התאזר עיין מאמר תקעו אמונה ליקוטי תנינא סימן ה' ופגם אמונה ואמת הוא בחינת שעטנז אותיות שטן עז בחינת עזות דסטרא אחרא שנמשך מעצת הנחש וזוהמת עיין מאמר מרכבות פרעה סימן ל"ח (ואין כאן מקום להאריך בזה) ותניא אידך שקולה מצוה זו כנגד כל המצות כולן כי כל מצותיך אמונה וכתיב וכל מצותיך אמת ותניא אידך וכו' ראיה מביא ליד זכירה וכו' כי על-ידי אמונה ותפלה זוכין לזיכרון וכו' רשב"י אומר כל הזריז במצוה זו זוכה ומקבל פני השכינה וכו' כי אמונה ראשי תיבות נפתחו השמים ואראה מראות אלהים כמבואר במקום אחר ועיין מאמר משפטים סין ז' ותבין כל זה:
נראה לבאר כל הגמרא על-פי המאמר משפטים הנ"ל בתוספת ביאור וזה וזכור מצוה אחרת זו ק"ש שהוא בחינת אמונה כי על-ידי ציצית זוכין להתקרב לצדיקים ולקבל עצתם ונחקק בו אמת ועל-ידי אמת באים לאמונה כמבואר בהתורה הנ"ל. וזה תניא אידך וכו' וזכור מצוה הסמוכה זו כלאים כי כלאים הוא כשמקבלין עצת רשעים זוהמת הנחש נישואין דסטרא אחרא ועל-כן כשבא נחש על חוה והטיל בה זוהמא ואחר כך נולד קין והבל הביא קין קרבן מפשתים כמובא והבל הביא מבכורות צאנו שהוא בחינת צמר שזה בחינת כלאים ויקם קין ויהרגהו אבל על-ידי מצות ציצית שזוכיןלעצת צדיקים ונשמרים מעצת רשעים זה בחינת וזכור מצוה הסמוכה לה זו כלאים ועל-כן בציצית הותר כלאים כי על-ידי עצת צדיקים שהוא כולה זרע אמת על-ידי-זה מכניעין זוהמת הנחש עצת רשעים בחינת ישראל שעמדו על הר סיני פסקהזוהמתן על-כן הורת כלאים בציצית ודייקא כשיש תכלת בציצית כי תכלת ולבן הם בעצמם בחינת אמת ואמונה כי תכלת כורסייא דדינא שהיא מלכות אמונה בחינת דינא דמלכותא ולבן הוא בחינת טיפי השכל טיפה חוורא בח'כולה זרע אמת ועצת רשעים הוא בחינת ילדי שקר כי הם מכסים כל הנסים בדרך הטבע שהוא שקר וכשמקבל מהם עצה על-ידי-זה נפגם האמונה ונכנס בו אפיקורסית שהוא היפך אמת ואמונה ועל-כן על-ידי תכלת ולבן שבציצית מתקנין זוהמת הנחש בחינת עצת רשעים בחינת כלאים הנ,ל ועל-כן הותר כלאיםבציצית וזה שמובא בהתורה הנ"ל על מאמר רבב"ח וקיימי כי חמרא חיוורת' שהוא בחינת לבן שבציצית כי עכשיו זה עיקר הציצית היינו כי עכשיו בגלות שאין האמונה בשלימות על-כן אין לנו תכלת שהוא בחינת אמונה רק חוטי לבן שהוא בחינת עצת צדיקים בחינת טיפי השכל של הצדיקים ועי":זנחקק בו אמת ועל-ידי-זה יכולין לבא לאמונה על-כן עכשיו בגלות צריכין להתרחק מאד מעצת רשעים שהם בחינת כלאים זוהמת הנחש כי אין אנו יכולין להכניעם מאחר שגם אצלינו אין האמונה בשלימות שזה בחינת כשאין תכלת אסור כלאים אפילו בציצית וזה תניא אידך שקולה מצוה זו כנגד כל המצות כולן כי על-ידי שזוכין על-ידי ציצית לעצת צדיקים זה בחינת מעמד הר סיני שקבלו תרי"ג עיטין שהם תרי"ג מצות על-כן שקולה כנגד כל המצות. וזה תניא אידך ראי' מביאה לידי זכירה זה מה שמבואר בהתורה הנ"ל על פסוק בן פורת עלי עין כי ציצית הוא לשון מציץ מן החרכים על-ידי-זה זוכה לבן פורת לשון פרו ורבו וזהו בן זכר בחינת זרע אמת וזה ראי' מביא לידי זכירה בחינת בן זכר כי על-ידי הבנים נשאר זכרו לדורי דורות והו וזכירה מביאה לדיי עשי' כי עכשיו בגלות אין אנו יכולין לקיים רוב המצות בשלימות וזהו זכירה מביא לדיי עשי' וזה רשב"י אומר כל הזריז במצות ציצית זוכה ומקבל פני השכינה זהו מה שמבואר במאמר הנ"ל סגולה לחולה להסתכל על הציצית והסוד מרומז בפסוק הנה בנך יוסף בא אליך ועל-ידי-זה ויתחזק ישראל כי מקודם כתיב וישתחו ישראל על ראש המטה ודרשו רבותינו ז"ל מכאן ששכינה למעלה מראשותיו של חולה וזה על ראש המטה היינ ושאינו יכול עדיין לקבל פני השכינה אבל על-ידי שאמרו לו הנה בנך יוסף בא אליך שהוא בחינת ציצית כנ"ל על-ידי-זה ויתחזק ישראל וישב על המטה היינו שקיבל פני השכינה) וזה ר"נ אומר כו' שתכלת דומה לים וכו' וים דומה לכסא הכבוד שהיא בחינת מלכות אמונה בחינת מלך הכבוד וזה ר"מ אומר וכו' איזה עונשו גדול כו' כי תכלת דומה לים וכו' וים דומה לכסא הכבוד שהיא בחינת מלכות אמונה בחינת מלך הכבוד וזה ר"מ אומר וכו' איזה עונשו גדול כו' כי תכלת שהוא בחינת שלימות אמונה הוא בחינת חותם של זהב כי זהב עושיןמעפר כמו שכתוב עפרות זהב שמצרפין ומבררין אותה כ"פ עד שנעשה זהב על-כן הוא יקר המציאות וכן לזכות לשלימות האמונה שהוא בחינת תכלת צריכין לברר ולזכך המדמה מאד עד שיזכה לשלימות האמונה על-כן אין עונשו גדול כל כך אם לא זכה לזה בשלימות אבל חוטי לבן הוא בחינת חותם של טיט היינו שעדיין לא נתבררה האמונה אצלו בשלימות רק שמתקרב לצדיקים ומקבל עצם ועל-ידי-זה נחקק בו אמת שהוא בחינת חותם של טיט בחינת חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת על-כן עונשו גדול אם לא רצה להתקרב לצדיקים כי עיקר הגאולה תלויה בזה:
"נִצַּחְתִּי וַאֲנַצֵּחַ גָּמַרְתִּי וְאֶגְמֹר אֲנִי נָהָר הַמְּטַהֵר מִכָּל הַכְּתָמִים אֲנִי אִישׁ פֶּלֶא נָשַׁמְתִּי פֶּלֶא גָּדוֹל חִדּוּשׁ כָּמוֹנִי לֹא הָיָה מֵעוֹלָם"
אור הגנוז ברסלב
מנהל האתר
 
הודעות: 298
הצטרף: ש' ספטמבר 08, 2012 9:29 pm

חזור אל חידושים מרבי נחמן

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ואורח אחד

cron